tiskanju prijazna oblika strani
english
   

NAGOVOR PREDSEDNICE


O prizadevanjih, da bi država zagotovila ustrezne možnosti reševalnim organizacijam, ki delujejo prostovoljno, je spregovorilo več politikov na raznih srečanjih in javnih nastopih. Sestavni del vseh nacionalnih in internacionalnih programov je tudi aktivna vloga prostovoljnih reševalnih organizacij pri vključevanju v humanitarne akcije tako doma kot v tujini.

V zadnjih letih smo skladno z novo zakonodajo, znanstvenimi spoznanji in izkušnjami, v Zvezi reševalnih društvenih organizacijah Slovenije za mednarodno pomoč in sodelovanje ZRDS-NASSAR, gradili sodobno in učinkovito organizacijo reševalcev-prostovoljcev. Razvoj modula in umestitev SSAR ekipe (Slovensko iskalno-reševalne ekipe) je pomemben korak tudi k mednarodni zmogljivosti v odzivu na nesreče.

Varnost je ena temeljnih človekovih dobrin. Na varnost – nevarnost vplivajo številni dejavniki. Številne znanstvene raziskave in očitne vidne okoljske spremembe nam narekujejo potrebo po intenzivnih pripravah na prihodnje dogodke. Od nas zahtevajo inovativen pristop v razmišljanju o bodočih potrebah človeštva. Za večino je danes razmišljanje v to smer čisti futurizem. Napovedi pa opozarjajo, da se lahko prav kmalu razmere za marsikoga spremenijo v tragedijo. V takšnih prihodnjih pogojih bivanja na Zemlji bo reševanje življenj ena izmed osnovnih poslanstev našega obstoja.

V Sloveniji je okrog 18 tisoč nevladnih organizacij, vsaka izmed njih se srečuje s svojimi težavami, vse pa imajo željo po stimulativnem političnem okolju, ki bi omogočalo civilni dialog med nevladnimi organizacijami in državnimi organi ter primerno sistemsko pravno ureditev.

ZRDS-NASSAR šteje komaj tri pomladi, aktivna vključitev v delo pa je nakazala pravo smer razvoja. Osnovni cilj zveze je vzpostaviti in usposobiti SSAR time pri ZN OCHA po INSARAG smernicah. Vse skozi potekajo namreč aktivni razgovori z ustreznimi vladnimi in nevladnimi institucijami o umestitvi zveze v nacionalni in mednarodni sistem zaščite, reševanje in pomoči. Prvi del projekta pa je bil uspešno končan, ko so nas že leta 2005 vključili v mednarodni SAR direktorij.


»ISKATI, POMAGATI, REŠITI« je aktualni slogan, ki smo ga dolgo izbirali, kajti iskati in reševati pogrešane osebe je zahtevna naloga, od reševalca pa zahteva odgovorno ravnanje in visoko strokovno znanje.
Predsednica ZRDS-NASSAR
                                                                                                                           mag. Darinka Lečnik-UrbanclV Mariboru, avgust 2007 
 
Išči po spletišču:
   
  Spletna stran  
  Spletna stran je še v obdelavi, oprostite za pomanjkljivosti.